För oss är sättet på viket vi bemöter våra kunder och varandra avgörande.
Vi har prioriterat "Vår Attityd" till en av våra tre huvudstrategier med vilka vi avser utveckla oss till marknadens främsta aktör inom vår bransch.
Exempel på hur vi arbetar med Attityden är;

  • Högt engagemang hos alla medarbetare genom att få ta ett tydligt ansvar och få chansen att känna stolthet för lyckade resultat.
  • Ett viktigt inslag i vår "Attityd" är att vi skall tänka kundnytta i allt vi gör, om ett agerande eller arbetsmoment inte leder till kundnytta så skall vi sluta göra det. 
  • Vi har ett målstyrt förbättringsarbete som utvecklar både oss själva som individer, som team och som leverantör till våra kunder.
  • Vår attityd driver oss till att alltid bli bättre.

Samarbetspartners