För oss är kvalitet det väsentliga i det vi gör, vi har en övertygelse om att förmågan att möta kundens förväntningar på rätt kvalitet är avgörande för en lång relation.
Vi har utvecklat Kvalitet till en av våra tre huvudstrategier med vilka vi avser utveckla oss till marknadens främsta aktör inom vår bransch.
Exempel på hur vi arbetar med kvalitet är;

  • Vi har en egen kvalitetsfunktion med uppgift att både utmana och bevaka vår interna kvalitetsnivå.
  • Vi har investerat i mätutrustning för att kunna genomföra förstabitskontroll för att säkerställa leveranskvaliet i högsta klass med minimala kassationskostnader
  • Vi har etablerat arbetssätt i hela organisationen där vi driver ständiga förbättringar i syfte att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet.

Samarbetspartners