Vi tror att teknisk förmåga och kunnande är en faktor är en helt avgörande för att både i nutid och framtid kunna vara din strategiska underleverantör/partner avseende skärande bearbetning
Vi har under många år byggt en gedigen teknisk kompetens genom de utmaningar vi fått chansen att hantera via utveckling och produktion.

Vi har beslutat oss att Teknik är en av våra tre huvudstrategier, med vilka vi avser utveckla oss till marknadens främsta aktör inom vår bransch. Exempel på hur vi arbetar med teknik är;

  • Rätt maskinpark
    Det innebär inte att vi bara nyttjar nya maskiner, utan att vi kontinuerligt utvärderar vilka behov och krav som behövs för att möta dina behov av precision, kapacitet och förmåga. Som komplement till en ständigt uppdaterad maskinpark har vi ett antal "trotjänare" som ger oss möjlighet att hålla rätt prisnivå.

  • ONE STOP SHOP
    Vi har vänt vår geografiska plats från (i mångas ögon) att vara ett hinder till en konkurrensfördel.
    Tillsammans med övriga "partnerföretag" i Strömsund har vi bildat ett mycket dugligt och konkurrenskraftigt nätverk som ger oss möjlighet att möta de flesta av dina konstruktions- och produktionsutmaningar.  Här finns kompetens inom konstruktion, svets, efterbehandling mm, 
    detta är något som många av våra kunder uppskattar och ytterligare stärker vår förmåga att bli din "One Stop Shop"

Samarbetspartners